Causes

Quines són les causes del Covid Persistent?

No és coneixen amb exactitud a dia d’avui,ja que està en procés d’investigació.

És barregen 3 hipòtesis:

·Persistència del virus a l’organisme fent una infecció crònica.

·Una resposta inflamatòria tardana.

·Existència d’anticossos que alteren la funció immunològica.